Portugalia

Agrupamento de Escolas de Penacova (Zespół Szkół Penacova) powstał w dniu 1 sierpnia 2010 roku w wyniku reorganizacji sieci szkół, na zalecenie Ministerstwa Edukacji. Szkoła bezzwłocznie podjęła misję zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych, budując Szkołę Teraźniejszości i Przyszłości, która wymaga, by wszyscy interesariusze byli w pełni zaangażowani w ten proces, a pracownicy   zostali zmobilizowani i zaangażowani w pracę budowania szkoły z nową filozofią, która w wyartykułowany sposób, między jej różnymi poziomami i cyklami nauczania, ma na celu lepsze przyswajanie wiedzy, zachowań oraz wartości.

Szkoła ulokowana jest w wielu placówkach w powiecie. Podróż niektórych uczniów do domu zajmuje ponad godzinę. Prowadzi to do fizycznego wyczerpania zniechęcającego do dalszej nauki lub wykonywania zadań szkolnych w domu. W poszczególnych placówkach edukacyjnych uczęszczają dzieci z rodzin z klasy średniej i ze środowisk defaworyzowanych.

Gmina Penacova należy do okręgu Coimbra i obejmuje obszar o powierzchni około 216,7 km2 i liczy około 14 100 mieszkańców.

Ten klaster szkolny, którego siedziba znajduje się w Szkole Podstawowej Penacova 2 i 3 cykl/poziom – obejmuje również Liceum. Składa się także z siedmiu przedszkoli, trzech szkół 1 cykl/poziom, dwóch Centrów Szkolnictwa (z przedszkolem i cykl/poziom 1) oraz zintegrowanej szkoły podstawowej (wraz z wszystkimi trzema cyklami). Łącznie jest to 14 placówek oświatowych, z których każda zachowuje swoją autonomię.

 

Program i Wartości Szkoły 

PrzedszkoleCykl pierwszyCykl drugi oraz trzeciLiceum
Wsparcie dla rodziny oraz działania animacyjneProjekt umiejętności społeczno-emocjonalnych
Działania związane z wzbogacaniem programu nauczania:
Sportowa Aktywność fizyczna; Pływanie; Warsztaty Twórcze i Nauczanie Muzyki.
 
Oferta uzupełniająca:
 Warsztaty Czytania (1. rok), Warsztaty z Rachunków (drugi rok) i Warsztaty Naukowe (3. i 4. rok)
 
Wsparcie w Nauce

Łączone Kursy
Podstawowy Kurs Muzyki
 
Języki Obce: Angielski, francsuki, hiszpański oraz niemiecki;
 
Uzupełnienie Edukacji Artystycznej:
Plastyka (7 rok); Kultura i dziedzictwo (8 rok)
 
Wspanie nauczania języka portugalskiego i matematyki (we wszystkich klasach).


Kursy naukowe i humanistyczne:
-Nauki fizyczne i technologie
-Języki i nauki humanistyczne;
-Naukispołeczno-ekonomiczne
 
Kursy zawodowe:
-Technik sportowy
-Technik zarządzania sprzętem komputerowym
– Technik animacji społeczno-kulturowej
 
Wsparcie edukacyjne w przedmiotach z oceną zewnętrzną.

Działania związane z wzbogacaniem i uzupełnianiem programów nauczania  
Koło naukowe; klub teatralny; klub wędkarski; klub artystyczny; warsztaty „Komunikacja w języku angielskim”; klub matematyczny; PROSEPE – klub leśny; klub dziennikarski; sporty szkolne (pływanie, boccia, badminton, futsal, tenis stołowy i wiele aktywności); warsztaty czytania i pisania.  
Projekty i Innowacje  
Edukacja Zdrowotna; projekt PAIDEIA; Szkolny Projekt; Parlament Młodzieży; Be + Project; Projekt „Plenamente”; Projekty Erasmus +; Projekt „świadomość fonologiczna”; Projekt MindSerena; Uczenie się społeczno-emocjonalne – Uważność w kontekście edukacyjnym; Usługi psychologii i poradnictwa zawodowego; Projekty z zakresu przedsiębiorczości; Nagroda ClimAgir; Cience Nauka w szkole (Fundacja Ilídio Pinho); Project Projekt Medea; Projekt „Ecochallenge”; Twist Project (twoja energia robi różnicę…).  
Inicjatywa, Kreatywność, Ekspresja Artystyczna, Edukacja Obywatelska i Czytelnictwo oraz Umiejętność Czytania i Pisania  
Konkursy, Wykłady, Wizyty Edukacyjne, Udział w Wolontach, Uroczystości Efemerydalne

www.aepenacova.pt